Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, số lượng 03 người Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công…